• toni  vazquez escudero
    toni vazquez escudero: novela curta que nos conta as vicisitudes da vida nocturna dunah vila  a traves de diferentes personaxes e os seus avatares como se di noutros comentarios pode que na sua epoca tivese mais impacto pero que co paso do tempo perdera algo de forza.